Yves Rocher Mesafeli Satış Sözleşmesi


INTERNET WEB SİTESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sayfaya erişim ve bu sayfayı kullanımınız ile, bu sayfa aracılığı ile yaptığınız tüm alışverişler, aşağıdaki kayıt ve şartlar ile tüm uygulanabilir kanunlara konu teşkil eder. Bu kayıt ve şartlar önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir.www.yvesrocher.com.tr
SÖZLEŞME METNİ

. MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI :
NATUREL KOZMETİK TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sk. NO:13/19 River Plaza Kat:8 34394 ŞiŞLİ ISTANBUL
Zincirlikuyu VD. 630 038 6157
Ticaret Sicil No: 646332
Telefon: (212) 270 7273 Faks: (212) 325 3688
Web Adresi: www.yvesrocher.com.tr
E-posta : musteri.hizmetleri@yrnet.com

ALICI
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı: ................................................
Adresi : ...........................................................................
Telefon: ...........................................................................
E-posta: ..........................................................................

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.yvesrocher.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yvesrocher.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme alıcı tarafından mal/hizmet alımı yapılan tarihte imzalanarak kabul edilmiş sayılır.

MADDE 4- MAL/HİZMETiN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, Alıcının faturalama ekranında belirtmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti, siparişinden itibaren 4 (Dört) iş günü içinde teslim eder ve ek 10 (On) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Mal/hizmeti eline ulaştıktan sonraki 10 (on) gün içinde iade edebilir. Satıcı, cayma durumunda mal/hizmetin kendisine ulaşmasından sonraki 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı, mal/hizmeti haklı gerekçelerle sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.yvesrocher.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşi 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 10 (on) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya (212) 325 87 87 nolu telefon yolu ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.yvesrocher.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kesinlikle kullanılmamış, dış ambalajları bozulmamış, ürün koruma bantları zarar görmemiş olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı mal/hizmetin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı tarafından fatura aslı gönderilmezse, mal/hizmet iade edilemez. Faturasız iade edilen mal/hizmet, kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmak üzere geri gönderilir.

Bunların dışında Alıcı, satın almış olduğu üründe yaşadığı her türlü memnuniyetsizlik durumunda musteri.hizmetleri@yrnet.com adresinden Satıcı ile temasa geçer. Kendisine konuyla ilgili Satıcı tarafından dönüş yapılır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : NATUREL KOZMETİK TİCARET A.Ş.

ALICI :
Adı Soyadı : ..................................
Tarih : ............................................


TELİF HAKKI
.Bu sayfaya dahil edilen tüm özgün içerik, yazılı metin, grafikler, logolar, buton ikonları, görüntüler ve yazılım gibi, Yves Rocher veya tedarikçilere ait olup Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası telif hakları yasaları ile korunmaktadır. Bu sayfadaki içeriğin ve yazılımın sadece alışveriş kaynağı olarak kullanılmasına izin verilir, başka hiçbir sebeple kullanılamaz. Yves Rocher'nin önceden yazılı muvafakati olmadan, bu sayfada yer alan içerik materyali başka herhangi bir şekilde kullanımı, yukarıda kaydı geçenler sebepler dışında çoğaltma, tadilat, dağıtım veya yeniden basım dahil, yasaklanmıştır.


TİCARİ MARKALAR
Bu sayfada belirtilmiş ticari markalar, Türkiye Cumhuriyeti, A.B.D., Fransa ve diğer ülkelerde bulunan Yves Rocher ve diğerlerinin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Yves Rocher grafikleri, logoları, sayfa başlıkları, buton ikonları, yazılı metinler ve servis isimleri Yves Rocher'in ticari markaları veya ticaret giysisidir. Bu sayfada gösterilen ticari markaların sahibi olabilecek Yves Rocher veya bunun gibi üçüncü şahısların önceden yazılı muvafakatleri olmaksızın bu sayfanın içerdiği hiç bir şey herhangi bir ruhsat veya ticari marka ya da ticaret giysisini kullanma hakkını vermek şeklinde yorumlanamaz. Bu sayfada yer alan Yves Rocher veya onun yan kuruluşlarının sahibi olmadığı diğer ticari markalar, ayrı ayrı sahiplerinin mülkiyetinde olup, sözü geçen mal sahipleri Yves Rocher veya onun yan kuruluşları ile bağlı, birleşmiş, alakadar veya finanse edilmiş olmayabilirler.


TELİF HAKKI ŞİKAYETLERİ
Yves Rocher ve bağlı kuruluşlar üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Eğer çalışmanızın herhangi bir şekilde telif hakkı ihlali teşkil ettiğini düşünüyorsanız, lütfen bize musteri.hizmetleri@yrnet.com adresinden ulaşın.


SAYFANIN İÇERİĞİ
Yves Rocher ve onun yan kuruluşları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz olmaya çalışırlar. Ancak, Yves Rocher bu sayfanın içeriğinin doğru, tamamlanmış, güvenilir, geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Bu sayfada listelenen ürünlerin tarif ve fiyatların doğruluğunu sağlamaya çalışsak da, zaman zaman bir hata olabilir ve bir veya birkaç ürünümüz için yanlış ürün tarifi veya yanlış fiyat listelenmiş olabilir. Listelenen fiyatın yanlış olması gibi bir hata yapıldığı durumda, siparişiniz bize ulaştığında doğru fiyat veya ürün bilgisini size bildirmeye çalışacağız, ve eğer ürün bilgisi veya gerçek fiyat sayfada listelenen ürün bilgisi ve fiyatından farklı ise siz herhangi bir yükümlülüğe gerek kalmaksızın siparişinizi iptal edebileceksiniz.


SİPARİŞ ONAYI
Sipariş onayı e-postasının makbuzu, siparişin kabulü veya satışa davetin onayı teşkil etmez. Sözü geçen makbuz ayrıca ürünün stok dahilinde olduğunun ya da sayfada, veya herhangi bir katalogda veya diğer reklamlarda ilan edilen fiyat veya şartlarla herhangi başka bir şekilde mevcut olduğunun onayını teşkil etmez. Yves Rocher önceden haber vermeksizin herhangi bir ürünün sipariş miktarını sınırlama ve/veya herhangi bir müşteriye hizmet vermekten imtina etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir siparişin onayından önce verilen bilgilerin doğrulanması zorunlu tutulabilir.


GARANTİLERİN (TEMİNATLARIN) İTİRAZI VE HÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRI
Bu sayfa Yves Rocher tarafından "as is" ve "as available" temelinde sağlanmıştır. Yves Rocher bu sayfanın işleyişi ile veya sayfaya dahil olan bilgi, içerik, materyal veya ürünler ile ilgili hiçbir sarih veya zımni gösterim veya garantiler yapmamıştır. Bu sayfayı kullanımınızın yalnız kendi riskinizde olduğunu açıkça kabul edersiniz.

Uygulanabilen kanunların müsaade ettiği en geniş kapsama göre Yves Rocher zımni ortalama kalite garantilerini ve "belirli bir amaç için uygunluk dahil ama sınırlı olmamak üzere sarih veya zımni tüm garantileri reddetmektedir.Yves Rocher bu sayfanın kullanımı sonucu ortaya çıkan, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezayı gerektirici ve fiilin sonucu ortaya çıkan zararlar dahil ama sınırlı olmamak üzere, Bu kayıt ve şartlarda özellikle öngörülmüş olanlar hariç herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

Bazı yasalar zımni garantileri veya belirli zararların sınırlanmasına ya da hariç tutulmasına izin vermemektedir. Sözü geçen yasalar size uygulanabiliyorsa, yukarıdaki itirazların, ihraçların veya sınırlamaların bir kısmı ya da tamamı size uygulanmayacak ve size bazı ilave haklar tanınabilecektir. Yves Rocher ayrıca hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu sayfaya giriş, kullanım, tarama ve herhangi bir materyal, veri, metin, görüntü, video veya işitsel yükleme yapıldığında bilgisayar teçhizatınıza veya diğer mülklere gelen herhangi bir zarardan veya virüs bulaşmasından sorumlu tutulamaz.

Yves Rocher bu sayfaya link edilmiş diğer sayfaları incelememiştir ve bu sayfaya link edilmiş site dışı sayfaların veya herhangi diğer bir sayfanın içeriğinden sorumlu tutulamaz. Link edilmiş veya site dışı sayfaları kullanımınız kendi mesuliyetiniz altındadır. Yves Rocher'nin ana sayfasına veya diğer sayfalarına yvesrocher.com.tr'nin önceden yazılı muvafakatini almadan link etmeye izin verilmemektedir.


UYGULANABİLİR HUKUK
Yves Rocher'yi ziyaret etmekle, kanunlar ihtilafı kurallarını hiçe sayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının söz edilen kullanım şartlarında ve Yves Rocher ile onun yan kuruluşlarıyla sizin aranızda çıkabilecek her türlü ihtilafta hakim olacağını ve bu sayfa veya bu sayfa aracılığı ile aldığınız tüm ürünlerde kabul edersiniz.


GİZLİLİK POLİTİKASI - SİZE TAAHHÜDÜMÜZ
YvesRocher.com.tr hangi kişisel bilgileri topluyor?

Size hizmetimiz bir bölümü olarak, web sitemizden bize naklettiğiniz ve internet tarayıcınızdan bize gelen tüm bilgileri alıyor ve saklıyoruz. Topladığımız kesin bilgiler kullanıcıdan kullanıcıya değişmekle birlikte, bu bilgiler isminiz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sayfamıza ulaşmak için kullandığınız IP (internet protokolü) adresleriniz, bu sayfa için kullanıcı adınız ve şifreniz, teslimat ve fatura adresiniz, web tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletme sisteminiz, sizi sayfamıza sizi aktaran web adresleri ve alışveriş geçmişiniz gibi bilgiler içerebilir.

Belirli bilgilerinizi bize göndermemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, eğer bazı özellikleri kullanmak için gerekli olan bilgileri vermezseniz, web sayfamızın bu özelliklerinden yararlanamayabilirsiz.

Birçok web sayfası gibi, biz de çerezler denen harfler ve numaraların birleşmesinden oluşan internet sunucularından internet tarayıcılarına verilen ve internet tarayıcısının her yeni sayfa açıldığında internet sunucusuna geri gönderdiği ve sayfayı ziyaret eden kullanıcının tanınmasına yarayan çerezler kullanıyoruz. Bizim sayfamızdan bu çerezleri almak istemezseniz, tarayıcınızı onları reddetmek üzere ayarlayabileceğiniz gibi internet sayfalarını anonim olarak gezmenizi sağlayacak başka bir araç da kullanabilirsiniz.

Başka kaynaklardan da sizin hakkınızda bilgi edinebiliriz ve sizin hakkında kaydettiğimiz bilgilere ekleriz. Örneğin, zaman zaman sevkiyat şirketlerinden güncellenmiş sevkiyat ve adres bilgileri alırız. Bu bilgileri ileride sizlere daha iyi hizmet verebilmek için saklarız.


ÇOCUKLAR HAKKINDA ÖZEL BİR NOT
13 Yaşından küçük olduğunu bildiğimiz çocuklar hakkında teşhis edilebilir kişisel bilgi toplamayız. Çocukların çevrimiçi deneyimlerinde ebeveynlerin önemli bir rol oynaması ve çevrimiçi sayfaların kendi çocuklarının gizliliğine saygı gösterdiğinden emin olmak için faaliyetlerini izlemeleri gerektiğini düşünüyoruz.
3-D ÖDEME
3D Secure, online alış verişinizin güvenliği için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş güvenli ödeme sistemidir. Bu uygulama Visa kredi kartları için “Verified by VISA”, Mastercard kredi kartı için ise “SecureCode” olarak adlandırılır. Bu yöntem ile yapılan alışverişlerde kart sahibi, yapılan alışverişi kendisine verilen özel bir kod ile onaylaması gerekir.

Ödemenin gerçekleştirilmesi için müşteri tarafından girilen bilgiler ( Örnek: Kredi kartı numarası, güvenlik numarası, 3D şifresi vs. ) firmamız tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, SSL tabanlı kodlama ile şifrelenmiş olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır.


TSL 1.0 VE SSL 3.0 256 BİT
Aktarım katmanı güvenliği (TLS), eski Güvenli Yuva Katmanı (SSL) denilen, açık ağlar üzerinden iletişim, internet gibi gizlilik ve veri bütünlüğünü destekleyen bir şifreleme protokolüdür. Bu sayede, ödeme bilgileriniz güvenli ve eksiksiz bir şekilde şifrelenerek ilgili bankaya iletilir. Alışverişinizin başından son anına kadar isim, soy isim, kredi kartı numarası gibi girmiş olduğunuz tüm bilgilerinizin güvenliği sağlanmış olur.

YVES ROCHER TOPLADIĞI KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYOR?
Daha önce belirtildiği gibi, topladığımız bilgilerin büyük bir çoğunluğunu sizlere hizmet sağlamak amacıyla saklıyoruz. Örneğin, bizden satın aldığınız ürünleri yollamak amacıyla sevkiyat adresinizi saklıyoruz. Buna ek olarak, hizmetimizi iyileştirmek ve korumak veya pazarlama faaliyetleri için hizmet kullanımı ile ilgili edindiğimiz verileri toplayabiliriz. Ancak, belirtilen kullanımlar herhangi bir kişisel teşhis edilebilir bilgilerinizi açığa çıkarmayacaktır.

En güncel alışveriş fırsatlarını sunma çabasıyla, Yves Rocher ürünleri, hizmeti ve etkinlikleri ile ilgili haberleri ulaştırmak için sizinle temasa geçebiliriz. Bu e-postaları almak istemezseniz, lütfen musteri.hizmetleri@yrnet.com adresinden bize ulaşın veya sadece Yves Rocher tarafından aldığınız herhangi bir e-postadaki link aracılığıyla abonelikten çıkabilirsiniz.

Genel olarak, kanunen gerekmedikçe size ait hiçbir kimlik bilgilerinizi (e-posta adresiniz dahil) bir başka şirkete (iş ailemiz ve yan kuruluşlarımız hariç) vermeyiz. Ancak, bazı durumlarda kimlik bilgilerinizi üçüncü şahıslara açıklamak zorunda kalabiliriz ve onları bilmenizi istiyoruz.

Öncelikle, bazen başka şirketleri bizim adımıza görevler; siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek ve işle ilgili diğer görevler gibi; yapmak için istihdam edebiliriz. Bu şirketlerle sizin bilgilerinizi paylaştığımızda, görevlerini yapabilmeleri için kişisel bilgilere giriş izni vereceğiz, ama bu bilgileri başka herhangi bir sebep için kullanma izni vermeyeceğiz.

İkinci olarak, bazen o kullanıcının Yves Rocher'nin ya da Diğer Yves Rocher kullanıcılarının ya da başkalarının mülklerine zarar verdiğini ya da müdahale ettiğini veya herhangi bir yasayı, yönetmeliği veya kullanım şartlarımızı yada Yves Rocher'nin herhangi bir hakkını ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşünürsek, bir kullanıcının kimliğini (veya o kişi hakkında bildiğimiz diğer bilgileri) açıklayabiliriz.

Üçüncü olarak, Yves Rocher kimlik bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgileri akla uygun biçimde kanunen gerektiğine inandığı ölçüde açıklayacaktır.

Dördüncü olarak, şirketin malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünün satılması veya şirketin diğer şirketlerle ortak marka, ortak Pazar ya da Yves Rocher'nin ve diğer ürün ve hizmetlerin satışını yükseltmek için anlaşma ya da ortak teşebbüs yaptığı durumlarda "yvesrocher.com.tr" tüm kimlik bilgileri dahil olmak üzere topladığı bilgileri aktarabilecektir.

Beşinci olarak, Yves Rocher ayrıca sizin sarih muvafakatiniz ile kimlik bilgilerinizi açıklayabilir. Bu muvafakati ararsak, bunu açıkça, tam olarak hangi bilgilerin açıklanacağını anlatarak, bilgilerinizi açıklamak istediğimiz kişiyi ve açıklama nedenlerimizi belirterek yapacağız.